Klubben opprettholder aktiviteten

I en tid der mye kan virke usikkert og vanskelig, ønsker vi å bidra til at idrettsgleden, samholdet og mestringsfølelse kan opprettholdes. Treningene våre vil derfor gjennomføres som “normalt” (lite er vel egentlig “normalt” for tiden) Det betyr at vi fortløpende vurderer situasjonen, justerer tiltakslista og har høy endringsberedskap. Vi setter stor pris på alle som stiller opp og bidrar, med en noe tyngre bør på skuldrene enn hva som har vært vanlig. Takk til alle dere som pliktoppfyllende følger pålegg og instrukser, og gjør det mulig å holde i gang.

Begrepet dugnad har ikke vært hyppig brukt i TIBK. Men nå er det ikke noe å lure på! Vi holder ut så lenge vi må – Vi holder aktiviteten i gang så lenge vi kan.

Bilde: Espen Primstad