Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste nivå. Her har alle medlemmer møte- og stemmerett.

Årsmøte 2020

Årsmøtet er utsatt inntil vider pga Korona.

Dato: Mandag 16. mars 2020
Tid: Kl. 19.00
Sted: Gyllenborg skole
Innkalling
Saksliste
Protokoll

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2019
Protokoll