Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste nivå. Her har alle medlemmer møte- og stemmerett.

Årsmøte 2023

Dato: Onsdag 22. mars 2023
Tid: Kl. 19.00-21.00
Sted: Prestvannet skole
Innkalling
Saksliste
Vedlegg:
Vedtekter
Organisasjonsplan
Årsberetning
Regnskap Resultat Balanse
Budsjett
Kontrollkomiteens rapport
Protokoll

Årsmøte 2022

Dato: Mandag 24. oktober 2022
Tid: Kl. 19.00-21.00
Sted: Prestvannet skole
Innkalling
Saksliste
Vedlegg:
Vedtekter
Organisasjonsplan
Årsberetning
Regnskap Resultat Balanse
Budsjett
Kontrollkomiteens rapport
Protokoll

Årsmøte 2021

Dato: Mandag 5. oktober 2020
Tid: Kl. 19.30-21.00
Sted: Digitalt (påkobling kommer)
Innkalling
Protokoll

Årsmøte 2020

Årsmøtet er utsatt inntil vider pga Korona.

Dato: Mandag 5. oktober 2020
Tid: Kl. 19.30-21.00
Sted: Digitalt (påkobling kommer)
Innkalling
Protokoll

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2019
Protokoll