Bli medlem

Tromsø innebandyklubb er åpen for alle. Vi har tilbud på alle aldersnivå for både funksjonshemmede og funksjonsfriske. For å bli medlem må man gå gjennom noen steg. Her følger oppskriften

1. Kontakt klubben

Det første du gjør er å kontakte klubben. Dette gjøres primært ved å ta kontakt med trener eller lagleder for det aktuelle lag. Det er også mulig å kontakte klubben sentralt via post@tibk.no.

Når kontakt er oppnådd avtales prøvespill. Her får man prøve ut innebandy på inntil 3 treninger. Klubben har låneutstyr som køller og briller slik at det eneste man trenger er gode sko og vanlig treningstøy.

2. Innmelding

Om man så ønsker å fortsette i klubben meldes spilleren inn i klubben her. Om personen er under 18 år legges først en eller begge foreldre inn, så den nye utøveren. Her velger man Tromsø innebandyklubb og melder inn. Når det er gjort gir man beskjed til lagleder på laget.

3. Lisens

For å få spille kamper må spilleren ha lisens. Dere vil motta en faktura på epost fra klubben på dette etter at medlemskap er opprettet. Spillere som ikke har lisens vil ikke få delta på kamper i klubbens regi.

4. Treningsavgift og medlemsskap.

2 ganger i året sender klubben ut faktura for treningsavgift og medlemskap. Disse kommer per epost. Beløp vil dere finne under priser. Spillere som ikke betaler treningsavgift vil miste retten til å delta på treninger i klubben.

5. Solidaritetsfond

Klubben ønsker at flest mulig skal få delta. Vi vet at det er en del som sliter med økonomi og at deres barn derfor ikke får delta på aktiviteter. Klubben har opprettet et solidaritetsfond for å bistå økonomisk. Nærmere informasjon om klubbens Solidaritetsfond finner du her.