Dugnad

I TIBK ønsker vi å holde dugnadsarbeid til et minimum. Det vil bli forventet at foreldre stiller opp i forbindelse med seriehelger, minicup og lignende. Normalt utgjør dette 2-3 timer et par ganger i løpet av sesongen. Arbeidet består da normalt av å stå i kiosken.

I enkelte tilfeller har vi lag som ønsker å dra på turneringer. I disse tilfellene kan man innad i laget gjennomføre flere dugnader for å samle penger.