Kontakt oss

Har du spørsmål kan klubben kontaktes:

Mail:   post@tibk.no

Telefon:    91 82 15 21   (Styreleder Jan Trondsen)

For de enkelte treningsgruppene, se under Aktivitet