Organisasjonsplan

Organisasjonsplan for klubben ble vedtatt i 3. mai 2019.

Vedtatt organisasjonsplan TIBK